صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: شرکت تامین سرمایه سپهر 156,396,066,375
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,فیروزه سالارالدینی 11,482,630
حسابرس: موسسه حسابرسی سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,517,370 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 13,734
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07 صندوق قابل معامله مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,620
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/15 زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,620
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود