صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰ ۰ ۱.۰۳ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۳۸ ۰.۷۵ ۲۹۶.۳۸ ۱,۴۱۱.۶۵
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۱ (۰.۱۶) ۴۱.۹۴ (۴۳.۹۱)
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۸ ۰.۰۱ ۳۳.۴۷ ۲.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰.۴۴ ۱.۶۷ ۳۹۶.۵۲ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۲۲ ۰.۴۸ ۱۲۶.۹۲ ۴۶۸.۳۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۲ ۰.۲۲ ۸.۶۶ ۱۲۵.۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۰.۰۱) ۰.۰۶ (۳.۰۷) ۲۲.۷۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۰۵ (۰.۱۴) ۱۹.۳۲ (۳۹.۲۵)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۳۹) (۰.۴۶) (۷۵.۶) (۸۱.۵۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ (۰.۳۱) ۰.۴۶ (۶۷.۲۵) ۴۲۸.۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۷۱ ۰.۴۲ ۱,۲۰۴.۴۸ ۳۶۶.۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۴۷) ۰ (۸۱.۹۳) ۱.۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰