صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۴۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۷,۳۴۹,۸۰۵,۷۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۶۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۲۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۲۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۲:۵۹:۱۹
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۴۳,۴۶۱ ۴۳,۰۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۳۴۹,۸۰۵,۷۲۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۴۳,۵۸۴ ۴۳,۱۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۸۹۸,۴۳۲,۱۴۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۴۳,۴۷۳ ۴۳,۰۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۷,۳۷۳,۴۹۸,۴۶۴
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۴۲,۷۳۲ ۴۲,۳۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۴,۰۲۷,۲۶۴,۴۳۷
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۴۲,۲۰۸ ۴۱,۸۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۱,۶۶۰,۲۴۸,۱۹۳
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۴۲,۲۰۹ ۴۱,۸۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۱,۶۶۳,۸۲۷,۲۸۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۴۲,۲۰۹ ۴۱,۸۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۱,۶۶۷,۴۱۹,۷۵۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴۲,۲۰۷ ۴۱,۸۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۱,۶۷۳,۲۳۵,۰۴۲
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۴۲,۰۹۱ ۴۱,۷۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۱,۱۴۹,۵۸۳,۸۳۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۴۲,۱۲۹ ۴۱,۷۴۹ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۶۳۰ ۱۹۱,۳۲۰,۴۳۰,۵۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۴۱,۷۴۴ ۴۱,۳۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۶۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۷۵۴,۶۳۵,۱۱۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۴۱,۶۹۵ ۴۱,۳۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۶۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۵۸۴,۱۴۴,۳۵۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۴۱,۶۹۵ ۴۱,۳۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۶۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۵۸۶,۳۹۴,۷۲۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۴۱,۶۹۶ ۴۱,۳۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۶۸۲,۶۳۰ ۱۹۳,۵۸۸,۶۵۸,۹۲۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۴۱,۴۸۸ ۴۱,۱۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۶۸۲,۶۳۰ ۱۹۲,۶۳۶,۲۷۹,۹۸۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۴۱,۳۳۳ ۴۰,۹۹۱ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۶۸۲,۶۳۰ ۱۹۱,۹۴۶,۷۱۸,۰۶۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۴۱,۲۲۱ ۴۰,۸۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۸۸۲,۶۳۰ ۱۹۹,۶۷۳,۳۰۱,۲۳۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۴۱,۳۹۸ ۴۱,۰۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲۰۰,۵۱۷,۷۷۲,۹۰۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۴۱,۴۸۱ ۴۱,۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲۰۰,۹۱۸,۷۲۰,۵۰۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۴۱,۴۸۱ ۴۱,۱۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲۰۰,۹۱۹,۲۱۶,۷۲۴