صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۸۸۲,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵,۱۱۷,۳۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۳۲,۱۵۰,۲۶۴,۰۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۱,۸۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۱,۴۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۱,۴۵۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۵:۱۴:۱۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۰۷
نوع صندوق
قابل معامله مختلط
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۰۲,۱۳۸ ۱۰۱,۷۶۴ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۳۲,۱۵۰,۲۶۴,۰۱۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۰۱,۳۷۲ ۱۰۰,۹۸۶ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۱۲,۷۸۹,۵۳۴,۷۷۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۰۱,۴۷۰ ۱۰۱,۰۸۱ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۱۵,۱۵۰,۲۵۴,۴۵۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۰۳,۳۵۳ ۱۰۲,۹۶۱ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۶۱,۹۳۹,۴۶۵,۶۱۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۰۳,۳۳۴ ۱۰۲,۹۴۳ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۶۱,۴۸۳,۸۳۲,۳۵۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۰۳,۳۳۰ ۱۰۲,۹۳۸ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۶۱,۳۷۶,۳۹۱,۴۵۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۰۱,۲۳۴ ۱۰۰,۸۵۷ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۵۰۹,۵۷۶,۵۲۹,۳۴۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۹۹,۲۲۰ ۹۸,۸۵۶ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۴۵۹,۷۹۷,۵۰۰,۸۹۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۹۷,۵۲۰ ۹۷,۱۶۸ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۴۱۷,۷۸۳,۸۹۱,۷۶۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۹۷,۵۰۴ ۹۷,۱۵۲ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۴۱۷,۳۹۷,۱۲۱,۶۰۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۹۵,۹۸۶ ۹۵,۶۴۵ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۳۷۹,۸۹۳,۰۸۹,۰۱۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۹۵,۹۸۲ ۹۵,۶۴۰ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۳۷۹,۷۷۱,۷۵۱,۷۵۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۹۵,۹۷۷ ۹۵,۶۳۵ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۳۷۹,۶۵۰,۶۷۵,۸۰۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۹۴,۴۲۰ ۹۴,۰۸۹ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۳۴۱,۱۷۴,۵۶۹,۶۸۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۹۴,۶۹۴ ۹۴,۳۶۲ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۳۴۷,۹۷۸,۶۶۵,۹۱۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۹۵,۲۰۰ ۹۴,۸۶۵ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۳۶۰,۴۷۸,۲۹۶,۵۰۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۹۶,۵۴۱ ۹۶,۱۹۶ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۳۹۳,۶۱۱,۵۴۸,۳۰۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۹۸,۷۷۲ ۹۸,۴۱۰ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۴۴۸,۷۱۱,۴۵۴,۴۵۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۹۸,۷۶۷ ۹۸,۴۰۶ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۴۴۸,۵۹۷,۷۰۰,۴۵۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۹۸,۷۶۲ ۹۸,۴۰۱ ۰ ۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۸۲,۶۳۰ ۲,۴۴۸,۴۸۴,۲۰۵,۱۳۳