اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,982,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,017,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 100,149,725,254
قیمت صدور هر واحد (ریال): 16,897
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 16,740
قیمت آماری هر واحد (ریال): 16,740
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 16,897 16,740 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 100,149,725,254
  2 1396/12/26 16,800 16,645 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 99,583,187,440
  3 1396/12/25 16,669 16,517 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 98,816,909,643
  4 1396/12/24 16,669 16,517 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 98,817,843,988
  5 1396/12/23 16,669 16,518 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 98,818,783,529
  6 1396/12/22 17,039 16,886 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 101,023,980,998
  7 1396/12/21 17,036 16,884 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 101,012,697,571
  8 1396/12/20 16,974 16,825 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 100,655,491,476
  9 1396/12/19 17,024 16,874 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 100,948,799,682
  10 1396/12/18 17,067 16,917 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 101,208,141,875
  11 1396/12/17 17,067 16,917 0 0 0 0 17,000,000 5,982,630 101,206,630,446
  12 1396/12/16 17,067 16,916 0 0 0 400,000 17,000,000 5,982,630 101,205,124,422
  13 1396/12/15 17,055 16,914 0 0 0 100,000 16,600,000 6,382,630 107,953,409,842
  14 1396/12/14 17,102 16,962 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,960,621,590
  15 1396/12/13 17,085 16,946 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,851,596,587
  16 1396/12/12 17,091 16,951 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 109,890,154,524
  17 1396/12/11 17,203 17,063 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,610,131,618
  18 1396/12/10 17,203 17,063 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,611,110,345
  19 1396/12/09 17,203 17,063 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,612,191,527
  20 1396/12/08 17,211 17,071 0 0 0 0 16,500,000 6,482,630 110,666,362,378
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi