صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۸۹ ۲۴.۸۷ ۲,۴۵۷.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۵۳ ۰.۳۸ ۵۸۵.۳۸ ۲۹۸.۴۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۱۳) (۱) (۳۸.۲۵) (۹۷.۴۶)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۳۵) ۰.۱۷ (۷۲.۰۲) ۸۷.۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۶۶ ۰.۲۲ ۱,۰۱۱.۹۱ ۱۱۹.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۰.۹۸) (۱.۳۹) (۹۷.۲۴) (۹۹.۳۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۳۱) ۰.۰۷ (۶۷.۵) ۳۱.۳۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۵۴) (۰.۳) (۸۶.۳۵) (۶۶.۶۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۲۵ ۱.۲۱ ۱۴۹.۶۹ ۷,۸۶۲.۰۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۳۴ ۰.۸۳ ۲۴۰.۹۶ ۱,۹۴۶.۶۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۱۶) (۰.۷۷) (۴۴.۶۶) (۹۴.۰۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰