صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۴۴) ۰.۲۱ (۸۰.۳۲) ۱۱۶.۶۶
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۱.۰۵) (۲.۷۸) (۹۷.۹) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۵۶) (۰.۱۱) (۸۷.۳۲) (۳۲.۶۳)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (۰.۰۱) ۱.۱۹ (۲.۰۴) ۷,۳۰۱.۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۴ ۰.۳۹ ۳۳۷.۱۴ ۳۱۹.۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ ۱.۰۴ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۱ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۵ ۰.۳۶ ۵۱۳.۴۹ ۲۷۶.۹۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۵۲) (۰.۲۲) (۸۴.۸۴) (۵۴.۴۵)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۲ ۱.۱۴ ۱۰۴.۲۲ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۱۶ ۰.۴۱ ۷۸.۷ ۳۴۲.۱۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۰۷) (۱.۴۱) (۹۸.۰۶) (۹۹.۴۳)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ ۱.۰۳ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ (۰.۱۹) ۰.۲۷ (۵۰.۲) ۱۶۶.۶۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۲۱) ۰.۴۷ (۵۴.۰۵) ۴۴۷.۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۰۶) (۰.۵۷) (۱۸.۴۹) (۸۷.۴۸)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۵) ۰ (۸۳.۸۶) ۰