صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۱.۵۶) (۳.۰۷) (۹۹.۶۷) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۰ ۰ ۱.۴۱ ۰
۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ (۱.۸۶) (۳.۵۱) (۹۹.۸۹) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۰ ۰ ۱.۳۸ ۰
۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۰ ۰ ۱.۳۸ ۰
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ (۱.۴۳) (۲.۴۵) (۹۹.۴۷) (۹۹.۹۹)
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ (۱.۲۱) (۳.۱۲) (۹۸.۸۱) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ (۰.۹) (۰.۴۱) (۹۶.۲۶) (۷۷.۲۹)
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱ ۱.۶۱ ۳,۶۸۱.۴۷ ۳۴,۱۶۸.۸۴
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ (۰.۸۹) (۱.۹) (۹۶.۱۷) (۹۹.۹۱)
۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰ ۰ ۱.۳۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ (۱.۱۶) (۲.۹۲) (۹۸.۶۱) (۱۰۰)
۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ (۰.۶۲) (۱.۷۶) (۸۹.۶۴) (۹۹.۸۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۰.۷ ۱.۴۱ ۱,۱۶۶.۴ ۱۶,۵۷۱.۳۵
۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۰.۳ ۰.۰۹ ۱۹۹.۰۲ ۳۸.۳۲
۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ (۱.۳۱) (۳.۱۲) (۹۹.۱۸) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۰ ۰ ۱.۳۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۰ ۰ ۱.۳۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ (۱.۰۵) (۱) (۹۷.۸۶) (۹۷.۴۱)