صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۰.۷۲) (۳.۴۱) (۹۲.۸۳) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۳۲ (۱.۹۴) ۲۱۶.۵۵ (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۱) ۱.۲۸ (۳۰.۳۱) ۱۰,۳۷۹.۵۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۸۱ ۲.۸۸ ۱,۸۱۳.۶۹ ۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۴۶ (۰.۴۵) ۴۲۷.۵۱ (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۹۱) (۲.۰۱) (۹۶.۳۸) (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۱۲) ۰.۲۲ (۳۴.۵۴) ۱۲۲.۲۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۲۱) (۲.۱۷) (۵۳.۵۵) (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۳۳ ۰.۳۶ ۲۲۸.۸۶ ۲۷۷.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۸۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۶.۴۵ ۰.۰۱ ۸۰۱,۷۰۰,۲۰۲,۵۸۴.۹ ۲.۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۱.۰۱) ۰.۴۳ (۹۷.۵۱) ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۴۶ ۲.۰۳ ۴۴۱.۱۱ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۶۶ (۰.۵۵) ۱,۰۰۳.۹۸ (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۵۴ ۱.۷۹ ۶۲۵.۶۲ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۴) ۰