صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۸۷ ۰.۹۹ ۲,۲۸۰.۹۶ ۳,۵۲۰.۸۱
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۰۶ ۴.۳۶ ۶,۰۶۷,۵۹۶.۲۸ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲.۰۴ ۴.۴ ۱۵۹,۳۲۴.۱۸ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۴۲ ۱.۷ ۳۵۵.۴۵ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۲۹ (۱.۴) ۱۸۵.۰۶ (۹۹.۴۲)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۱.۹) (۱.۹۱) (۹۹.۹۱) (۹۹.۹۱)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۴ (۰.۴۱) ۱۷.۷۵ (۷۷.۹۵)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۲۲) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۰۸ ۱.۸۸ ۴,۸۵۶.۴۳ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۱۴ ۰.۳۹ ۶۴.۱۹ ۳۱۴.۱۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۲۹ ۱.۵۷ ۱۹۰.۳۷ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۲۷ ۰.۵۷ ۱۷۰.۹۲ ۶۹۷.۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۰۹ ۱.۸۱ ۵,۰۸۸.۱۳ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰