صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۱۷ ۲.۹۳ ۲۵۳,۰۶۵.۳۳ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۷۷ ۰.۹۷ ۱,۵۷۳.۲۵ ۳,۲۷۰.۴۱
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱.۵۱ ۳.۵۵ ۲۴,۰۱۴.۴۷ ۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۶۴ ۱۷.۹۵ ۹۰۹.۶۱
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (۰.۱۴) ۱.۴۱ (۳۹.۹۲) ۱۶,۲۰۵.۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۱۷) (۰.۹۸) (۴۶.۷۷) (۹۷.۲۹)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۰۲) ۰.۸۶ (۸.۲۳) ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۴۱ ۲.۳۳ ۱۶,۵۷۹.۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۳۱) ۰.۶۳ (۶۸.۱۷) ۹۰۲.۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱.۱ ۲.۶۷ ۵,۴۰۴.۲۸ ۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۷۳) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۱۳) (۱.۶۴) (۹۸.۴۴) (۹۹.۷۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۴ ۰.۳۹ ۳۲۵.۹۴ ۳۱۷.۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۱۳) ۱.۵۶ (۳۷.۱۵) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۰.۷۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰