صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۰.۸۸) (۲.۹۴) (۹۵.۹۹) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۲.۱۲) (۳.۴۳) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۰.۸) (۳.۰۲) (۹۴.۷) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۰.۷۹) (۱.۱۵) (۹۴.۵۲) (۹۸.۵۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۶۹ ۰.۰۱ ۱,۱۳۲.۸۸ ۲.۹۵
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۵۶) (۱.۱) (۸۷.۱) (۹۸.۲۶)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲.۴۳ ۳.۵۹ ۶۳۱,۳۷۳.۲۴ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۲۴ ۰.۰۷ ۱۳۷.۷۴ ۳۱.۰۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۰.۶۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۷۳ ۱.۷۲ ۱,۳۴۸.۱۷ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۹۱ ۱.۶۵ ۱۰۰,۷۵۳.۹۹ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰.۲۸ (۲.۱۶) ۱۷۴.۱۴ (۹۹.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۱.۱۵) (۱.۵) (۹۸.۵۲) (۹۹.۶)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰.۵۳ ۲.۸۴ ۵۹۴.۷۹ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ (۰.۷) ۰