صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۴۳۹
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه سپهر 100000
2 شرکت کارگزاری سهم آشنا 200000
3 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 700000