دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان
منبع -
مقدمه دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق آرمان سپهر آیندگان جهت حضور در مجمع
متن خبر

بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 14 مورخ 1395/03/05در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک33، طبقه دوم تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1.       استماع گزارش مدیر و حسابرس صندوق

2.       بررسی و تصویب صورت های مالی دوره منتهی به 29/12/1394

3.        تغییر آدرس مدیر صندوق

4.       سایر موارد

پیوست