دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع سالیانه صندوق آرمان سپهر آیندگان
منبع -
مقدمه مجمع صندوق با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 05/03/1395 در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک33، طبقه دوم تشکیل گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست