دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق آرمان سپهر آیندگان
منبع -
مقدمه دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق آرمان سپهر آیندگان جهت حضور در مجمع
متن خبر

بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان دعوت می شود تا در جلسه مجمع صندوق که در ساعت 13 مورخ 1395/11/09 در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک33، طبقه دوم تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1. تغییر کارمزد متولی 2. تصویب هزینه کارمزد ارائه خدمات سپرده‌گذاری 3. تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 4.سایر موارد

پیوست